default-logo

Oboljenja

Brini o svom zdravlju; i ako ga imaš Bogu zahvali i ceni ga odmah iza mirne savesti. Izaak Walton (1594–1683)

Simptomi

Briga je želucu najgori otrov. Alfred Bernhard Nobel (1833–1896)

Dijagnostika

U prirodi ne postoji posledica bez uzroka; razumevanjem uzroka otklanja se potreba za istraživanjem. Leonardo da Vinci (1452–1519)

Lečenje

Hirurg se bavi najbožanstvenijom od svih profesija: leči bez čuda i stvara čuda bez reči. Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)

Zdravlje

Lekar leči, Priroda isceljuje. Aristotel (384-322 pne)

Dobro došli u Reflux centar Beograd

PRVI PRIVATNI VISOKO SPECIJALIZOVANI CENTAR ZA PREVENCIJU, DIJAGNOSTIKU I LEČENJE BENIGNIH OBOLJENJA GORNJEG DIGESTIVNOG SISTEMA. Osnovnim institucionalnim vrednostima REFLUKS CENTAR obezbeđuje savremenu visoko specijalizovanu dijagnostiku, savete o načinu ishrane i života, kao i pravilnu medikamentoznu terapiju odnosno minimalno invazivno, laparoskopsko, hirurško lečenje. REFLUKS CENTAR nudi potpuno idividualan pristup kod benignih oboljenja gornjeg digestivnog sistema, promovišući adekvatnu prevenciju na osnovu kvaliteta pružanja usluga. Osnovne vrednosti REFLUKS CENTRA predstavljaju savremeno shvatanje problematike i izražena profesionalnost u lečenju.
CILJEVI REFLUKS CENTRA SU SPROVODJENJE ADEKVATNE DIJAGNOSTIKE, DETALJNO INFORMISANJE BOLESNIKA I PRAVILNO NAJSAVREMENIJE LEČENJE. Povezanost sa vodećim svetskim centrima koja se bave oboljenjima jednjaka i želuca omogućava nam kontinuiranu razmenu informacija i iskustava. REFLUKS CENTAR teži edukaciji stručne i šire javnosti o prevenciji i najadekvatnijem lečenju, unapređujući svest pojedinca o zdravlju uopšte.

Zakažite Vaš pregled

Gastroezofagealna refluksna bolest (GERB) danas predstavlja najčešće oboljenje gornjeg digestivnog trakt
Smatra se da će oko 12% bolesnika koji boluju od GERB-a, vremenom razviti Barrett-ov jednjak.
Hernija hijatusa jednjaka (želudačna kila), predstavlja proboj delova želuca kroz otvor jednjaka na dijafragmi u grudni koš.
Otežano gutanje ili disfagija predstavlja osećaj otežanog započinjanja akta gutanja odnosno zastajanja hrane i/ili tečnosti.
Ahalazija je bolest nepoznatog uzroka, kod koje postoji gubitak peristaltike jednjaka i poremećaj u relaksaciji DES-a
Danas je skoro 2/3 svetske populacije inficirano sa Helicobacter pylori, ali većina njih su bez simptoma.

Laparoskopska fundoplikacija

Laparoskopska operacija ahalazije

Prijatelji Reflux centra Beograd

Reflux Medical

Reflux Medical

Beč, Austrija

iaD

iaD

Porto Alegre, Brazil

Gedyt

Gedyt

Buenos Aires, Argentina